Uttalande om modernt slavarbete

Ellas köks uttalande om policy för modernt slavarbete

Väldigt många människor är involverade för att få våra produkter till hyllorna. Från arbetarna på fälten och gårdarna där våra ingredienser odlas, till fabrikerna och lagren där våra produkter tillverkas och lagras, och lastbilschaufförerna som transporterar dem överallt – t.o.m. människorna som tillhandahåller vårt kontors brevpapper – vår värdekedja är stor och varierande.

På Ellas kök (juridisk enhet – Ella’s Kitchen (Brands) Limited), arbetar vi för att säkerställa att alla som vi jobbar med genom hela vår värdekedja har rättvisa, säkra och hälsosamma arbetsförhållanden samt delar våra övertygelser och värderingar om vad det innebär att behandla varandra bra. Modernt slavarbete är ett växande globalt problem, och vi har alla ett ansvar att vara uppmärksamma på riskerna, hur små dom än är, i våra företag och bredare leveranskedja.

Ingen sektor eller industri kan anses vara immun från modernt slaveri.

Ellas kök har ett tillvägagångssätt med nolltolerans för modernt slaveri och har åtagit oss att arbeta med våra leverantörer och partners för att säkerställa rättvisa, säkra och hälsosamma arbetsförhållanden genom hela vår verksamhet och leverantörskedja. Personalen förväntas rapportera frågor via lämpliga kanaler för rapportering, och ledningen förväntas agera på dom.

1. Organisation + företagsstruktur:

Ellas kök är en certifierad B Corporation som gör ekologisk mat för bebisar och småbarn samt barnmat som säljs i mataffärer över hela världen. Alla produkter är tillverkade i Storbritannien och Europa av tredje parts-tillverkare, med ingredienser från hela världen – inklusive Storbritannien, Europa och platser som Ecuador och Indien.

2. Våra policyer + processer:

Ellas kök har åtagit sig att säkerställa att modernt slaveri inte existerar i vår leverantörskedja eller affärsverksamheter. Ellas kök är medlem i Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX). SEDEX är en ideell verksamhet dedikerad till ansvarsfulla och etiska affärsmetoder. Som en del av att göra affärer med Ellas kök kräver vi att alla råmaterials- och förpackningspartners samt samarbetande tillverkare blir medlemmar i SEDEX. SEDEX-plattformen tillåter sedan oss att hantera risk inom våra verksamheter och identifiera potentiella avvikelser. Om avvikelser identifieras går vi igenom med våra leverantörer vilka steg som krävs för korrigering.

Som en del av vårt åtagande att tackla modernt slavarbete och säkerställa rättvisa, säkra och hälsosamma arbetsförhållanden, lanserade vi år 2019 vår uppförandekod Behandla varandra väl (GTEO-kod). Vår GTEO-kod har tagits fram enligt internationella standarder, inklusive grundkoden för etiskt handelsinitiativ (Ethical Trading Initiative Base Code) och den internationella handelsorganisationens (International Labour Organisation, ILO) konventioner och rekommendationer, som i sin tur är baserade på Förenta Nationernas (FN:s) allmänna deklaration om mänskliga rättigheter och konvention om barns rättigheter. I år anger vi omfattningen av vilken av våra nyckelleverantörspartners – från råmaterial till förpackning och samarbetande tillverkare – som skulle få vår GTEO-kod.

Efter vår initiala introduktion har 77 % av våra identifierade nyckelpartners accepterat och bekräftat att de redan iakttar vår GTEO-kod och vi arbetar aktivt med att våra återstående partners ska kommunicera så att vi ska få bekräftelse på att denna policy iakttas. Vi frågar både efter bekräftelse på att våra partners iakttar denna policy, samt uppmuntrar att vår GTEO-kod delas med deras egna partners, tillverkare och uppdragstagare.

Som ett dotterbolag till Hain Celestial Group, Inc. iakttar Ellas kök Hain Celestials globala uttalande om mänskliga rättigheter 2020 samt Hain Celestials kod för affärsbeteende och etik. Dessa dokument beskriver minimumstandard för organisationernas tillvägagångssätt i hanteringen av modernt slavarbete och barnarbete. Både Ellas kök och Hain Celestial har policyer och processer på plats för att slå larm – för att ge alla anställda möjligheten att ta upp alla potentiella problem de identifierar.

Våra kontrakt med våra råmaterialsleverantörer och samarbetande tillverkare har en juridiskt bindande skyldighet från leverantören kring efterlevnad av lagen om modernt slavarbete 2015, Sedex och andra uppförandekoder från Ellas för leverantörer, vilket inkluderar vår GTEO-kod.

3. Due dilligence:

Vi förstår att modernt slavarbete pågår i många sektorer inklusive jordbruk. Vi har åtagit oss att arbeta med våra partners för att säkerställa att vi tar itu med specifika miljömässiga och sociala utmaningar kring specifika ingredienser. Alla våra leverantörer som vi har identifierat vara verksamma i sektorer för ingredienser med högre risk har bekräftat att de observerar eller kommer att samarbeta med vår GTEO-kod. Ellas kök kommer att fortsätta utforska och implementera ytterligare standarder och processer för att hjälpa till att hantera riskerna inom dessa leverantörskedjor. Om problem identifieras kommer lämpliga undersökande och avhjälpande åtgärder åtas. Detta kan innebära uppsägning av kontrakt.

4. Utbildning:

För att säkerställa att det finns en hög nivå av förståelse för riskerna kring modernt slavarbete, tillhandahåller Ellas kök utbildning till alla relevanta medlemmar i Ellas team, detta inkluderar utbildning om SEDEX för att hjälpa vårt team förstå hur de kan använda verktygen, hjälpa till att identifiera och hantera potentiella risker.

Detta uttalande har sammanställts som en del av Ellas köks åtagande i avsnitt 54(1) i lagen om modernt slavarbete 2015 och utgörs av vårt uttalande om slavarbete och människohandel för räkenskapsåret som slutade 30 juni 2021. Det har godkänts av styrelsen för Ella’s Kitchen (Brands) Limited, som kommer att granska och uppdatera de årligen.

Undertecknat:

Mark Cuddigan, CEO Ella’s Kitchen (Brands) Limited

Datum: 2022-01-18