1. Introduktion

Vi på Ella’s Kitchen (Brands) Limited (”vi” ”vår” ”oss” ”Ella’s Kitchen”) ser det som vår plikt att skydda och respektera din personliga integritet.

I den här personuppgiftspolicyn förklarar vi hur vi använder personuppgifter som du lämnar till oss i följande situationer:

(a) när du använder vår webbplatsmed domännamnet www.ellaskitchen.se (”Webbplats”);
(b) vid all brevväxling, relaterade inlagor, innehåll eller annat material som skickas mellan Ella’s Kitchen och dig;
(c) vid alla aktiviteter, interaktiva tjänster och kampanjer (enligt definitionen i våra allmänna villkor) som erbjuds genom eller uppstår i samband med användningen av vår webbplats;
(d) vid all kontakt med oss som sker via vår webbplats eller andra kommunikationskanaler;
(e) när du blir ”Kompis” med Ella’s Kitchen genom att anmäla dig till vår e-postlista, och
(f) genom att använda formuläret ”Kontakta oss” på vår webbplats.

Personuppgifter är all information som är kopplad till dig som person, som t.ex. ditt namn, din postadress eller din e-postadress. Läs noga igenom den följande texten så att du förstår vår syn på och de rutiner vi har när det gäller dina personuppgifter och hur vi behandlar dem. När du besöker, surfar på eller använder vår webbplats på annat sätt bekräftar du att du har läst och godkänner vår personuppgiftspolicy.

2. Personuppgiftsansvarig

Vår webbplats ägs och drivs av Ella’s Kitchen (Brands) Limited som enligt dataskyddslagen är ansvarig för dina personuppgifter.

3. Uppgifter som vi kommer att samla in från dig

Vi lagrar information som du själv lämnar till oss och information som passivt eller automatiskt samlas in från dig. Vi kommer särskilt att samla in och behandla följande information från dig:

 • information som du ger oss när du fyller i olika formulär på vår webbplats. det gäller även information som du lämnar när du fyller i våra formulär ”Kontakta oss” eller ”Bli Kompis”;
 • information som du lämnar när du skriver till oss;
 • information som du lämnar när du svarar på undersökningar som vi ber dig besvara i forskningssyfte (även om du inte måste svara på dessa undersökningar);
 • uppgifter om dina besök på vår webbplats, som bland annat inkluderar trafikuppgifter, lokaliseringsuppgifter, webbloggar och andra kommunikationsuppgifter men även de resurser och länkar som du använder;
 • information som vi får från tredje part (inklusive våra koncernbolag);
 • information som du lämnar om dig själv när du kontaktar oss via sociala medier eller när du deltar i våra kampanjer och tävlingar eller lämnar recensioner om oss; och
 • all annan information som du kan lämna till oss när du använder vår webbplats, inklusive när du handlar online hos oss, inloggningsuppgifter som ditt användarnamn och det lösenord som du valt, namn, postadress och e-postadress.

Vi samlar ibland in känsliga personuppgifter eller särskilda kategorier av personuppgifter som du kan lämna till oss via formuläret ”Kontakta oss” och som rör din lillas hälsa, som t.ex. allergier eller andra hälsoproblem som påverkar deras kost. Vi behandlar den här informationen i enlighet med dataskyddslagarna och det ger dina personuppgifter ett extra skydd. Vi samlar bara in och sparar dessa personuppgifter om du har godkänt att vi gör det.

När du registrerar dig för att ”Bli Kompis” ber vi dig om information om din lilla, alltså barnets namn och födelsedatum. Då kan vi anpassa våra e-postmeddelanden och förpackningar så att informationen blir relevant för dig.

Vi kommer också att samla in uppgifter om dig från tredje part för att hjälpa oss att bättre förstå dig och våra andra kunder. Sådana uppgifter kan innehålla information om vilka typer av produkter du kan vara intresserad av.

4. Uppgifter som vi samlar in när du använder vår webbplats

När du använder vår webbplats samlar vi också passivt in data genom att använda cookies, pixlar, webbfyrar, loggfiler och annan teknik. De här uppgifterna hjälper oss att leverera mer användbar information och bättre tjänster, verktyg och annonser. Se vår policy för cookies för mer information.

5. Hur vi lagrar dina personuppgifter

Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att se till att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna personuppgiftspolicy. De personuppgifter som du lämnar till oss kommer att sparas av oss i enlighet med gällande lagar och vår globala policy för datalagring. Dina personuppgifter samlas in av en särskild anledning och vi kommer bara att behålla dem i våra system så länge som det är nödvändigt.

Vi kommer att göra allt vi kan för att förstöra eller avidentifiera de personuppgifter vi har om vi inte längre behöver dem för det syfte som de samlades in.

6. Hur vi använder uppgifterna

De uppgifter vi har om dig använder vi av följande skäl och på följande sätt:

när det finns en förpliktelse från ett avtal som ingåtts mellan dig och oss;

 • så att vi kan ge dig den information om våra produkter och/eller tjänster som du ber oss om;
 • för att vi ska kunna meddela dig när vi gör förändringar i våra produkter eller tjänster.

När det är nödvändigt för våra berättigade intressen:

 • i reklamsyfte, för att vi ska kunna ge dig information om aktuella och/eller nya produkter och/eller tjänster som vi tror du kan vara intresserad av;
 • för profilering och för att kunna analysera vår kundstatistik. Det här gäller bara den information som du lämnar när du fyller i vårt formulär ”Bli Kompis” och hjälper oss att förstå hur du handlar;
 • för reklam på sociala medier;
 • för att vara säker på att innehållet på vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator; och
 • för att du ska kunna delta i interaktiva funktioner på vår webbplats.

Du ger ditt godkännande:

 • för vissa typer av direktreklam som behöver godkännas av dig; och
 • så att vi kan kontakta dig när du skickat en fråga eller ett klagomål via vårt formulär ”Kontakta oss” på vår webbplats eller i sociala medier. Men också så att vi kan följa upp det efteråt med en kort enkät.

När det finns en rättslig och/eller lagstadgad skyldighet:

 • vi måste också följa de lagar som säger att vi är skyldiga att behålla och/eller avslöja viss information; och
 • för intern och extern granskning.

7. Utlämning av dina uppgifter

Som en del av våra tjänster ber vi ett antal utomstående samarbetspartners att hjälpa oss. De här organisationerna behandlar personuppgifter men har hårda regler för hur de får eller inte får använda dina uppgifter, och Ella’s Kitchen fortsätter alltid att ta ansvar för att dina uppgifter är skyddade. Bland våra utvalda samarbetspartners hittar du:

 • affärspartners, leverantörer och underleverantörer som hjälper oss att uppfylla avtal som vi ingår med dem eller dig;
 • e-handelspartners, betalningsförmedlare för e-handel, leverantörer av e-betalningsplattformar och leverantörer av e-handelsprodukter som hjälper oss att uppfylla avtal som vi ingår med dem eller dig;
 • IT-leverantörer – och det inkluderar de som är värdar för vår webbplats och de som levererar e-posttjänster till oss;
 • företag som analyserar data för att vi bättre ska kunna förstå hur du handlar;
 • leverantörer av våra Kompispaket; och
 • nätverk som behöver uppgifterna för att välja ut och visa riktade annonser till dig och andra målkonsumenter – det kan t.ex. betyda att de annonser som du (och andra målkonsumenter) ser på sociala medier är anpassade efter de uppgifter som lämnats in till oss.
 • Eller om du deltar i en kampanj eller tävling som inkluderar tredje parter och de behöver informera dig om du har vunnit ett pris eller för andra behov. När du är med i en kampanj måste du följa de officiella reglerna för kampanjen, som också kan innehålla mer information om de särskilda rutiner för sekretess som är kopplade till kampanjen;
 • om vi genomgår en övergång av vår verksamhet, t.ex. en fusion, ett förvärv av ett annat företag eller försäljning av alla eller en del av våra tillgångar, kan dina uppgifter vara en av de överförda tillgångarna och vi vill att du är medveten om att sådana överföringar kan ske och är tillåtna enligt denna personuppgiftspolicy;
 • vi är skyldiga att avslöja eller dela dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, eller för att upprätthålla eller tillämpa våra användarvillkor för webbplatsen och andra avtal, eller för att skydda Ella’s Kitchens, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta gäller även utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att skydda mot bedrägerier och minska kreditrisker; och
 • för att kunna erbjuda relevant kundvård. Vi ber dig notera att de personuppgifter som behandlas i samband med kundvård lagras i en separat databas och används inte i marknadsföringssyfte.

8. Marknadsföring

Om du har gett oss ditt samtycke till vår allmänna marknadsföring kommer vi att skicka reklam om andra produkter eller tjänster som Ella’s Kitchen erbjuder. Om du har godkänt det, kan vi dessutom lämna dina uppgifter till en eller flera av våra särskilt utvalda samarbetspartners för marknadsföringsändamål (enligt vad vi anger här ovanför under punkt 7).

Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål och du kan ta tillbaka ditt godkännande till att vi hanterar dina personuppgifter för reklamsyften. Du kan när som helst stoppa sådan hantering av dina uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på följande adress: customer.enquiries@ellaskitchen.com; eller genom att klicka på ”Avsluta prenumeration” i det aktuella e-postmeddelandet.

9. Internationell överföring av uppgifter

De uppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på en plats utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Dina uppgifter kan behandlas av personal utanför EES som arbetar för oss eller någon av våra samarbetspartners som vi har lov att lämna ut dina personuppgifter till (se punkt 7 här ovanför). Vi kommer endast att överföra dina uppgifter utanför EES om vi har vidtagit lämpliga åtgärder för att se till att de är noggrant skyddade, t.ex. genom att ingå lämpliga avtal med våra samarbetspartners som även godkänts av dataskyddsmyndigheten.

10. Om du är under 16 år

Om du är under 16 år måste en förälder eller vårdnadshavare ge sitt godkännande innan du kan [använda vårt formulär ”Kontakta oss”] [bli ”Ella's Kompis”].

11. Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig och hur vi använder dem. Du har också rätt att begära att vi skickar ett registerutdrag över dessa uppgifter till dig eller en annan tredje part.


Du kan begära att vi ändrar eller raderar uppgifter vi har om dig om du ser att de är felaktiga. Du har även rätt att kräva att vi slutar hantera dina personuppgifter och du kan återkalla ditt medgivande till att vi hanterar uppgifterna som baseras på ditt samtycke, om vi inte har en rättslig motivering för att använda uppgifterna.

Om du vill använda dina rättigheter kan du klicka på länken ”Kontakta oss” på vår webbplats och då kommer vi att svara på din begäran inom en månad. Om det skulle hända att vi inte kan svara inom en månad så meddelar vi dig detta så snart som möjligt.

12. Länkar till andra webbplatser

Ibland kan man hitta länkar till andra webbplatser på vår webbplats. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser måste du vara medveten om att dessa webbplatser har sina egna policyer för sekretess och att vi inte tar något ansvar för dessa. Det är bra om du kontrollerar deras policyer innan du lämnar några personuppgifter till dessa webbplatser.

13. Ändringar av vår personuppgiftspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på vår webbplats. Om vi gör ändringar i vår personuppgiftspolicy i framtiden kommer vi att publicera det på den här sidan. Det är ditt ansvar att ta del av denna personuppgiftspolicy regelbundet. Om du fortsätter att använda vår webbplats efter att vi publicerat sådana ändringar så utgår vi ifrån att du godkänner de ändringar vi gjort.

14. Kontakt

Om du har frågor, kommentarer och förfrågningar om den här personuppgiftspolicyn och hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att skicka dessa via e-post till customer.enquiries@ellaskitchen.com med rubriken Övervakning av personuppgiftspolicy.

15. Klagomål

Om du har några problem eller klagomål om hur vi har hanterat dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen, som du kan kontakta via deras webbplats på den här adressen: https://www.datainspektionen.se/. Eller så kan du skicka brev till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Men vi skulle uppskatta om du vill försöka lösa eventuella problem med oss direkt innan du kontaktar Datainspektionen. I så fall vill vi att du hör av dig till oss via formuläret ”Kontakta oss” eller skickar ett e-postmeddelande till oss på customer.enquiries@ellaskitchen.com.